Thời sự

Một năm sau Thông điệp 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Một năm sau Thông điệp 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
09/02/2015 10:51 am

Những tiền đề cho sự phát triển tốt hơn trong năm 2015 và những năm tiếp theo đã được tạo dựng trong năm 2014, “một năm Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn,...

Sơ đồ Nhà nước

Lãnh đạo Đảng – Nhà nước

Tổng bí thư
Chủ tịch nước
Thủ tướng
Chủ tịch Quốc hội

Website Biển đảo

Trường sa Hoàng sa

Liên hệ

Xin gửi bài viết và thư góp ý về
banbientap@trandinhthanh.net
Website trandinhthanh.net Đánh giá bởi Google Plus on Dec 20 2011 - 5.0